Hoạt động của DTE

[HCM] 240404 DTE gặp gỡ Đại học Cheongju và Công ty KoreaTop

Ngày đăng: 05/04/2024 04:01 PM

Trong không khí trang trọng và thân mật, chiều ngày 4/4/2024 vừa qua, buổi gặp gỡ giữa Trung tâm Du học Duy Tân (phía Việt Nam) và Trường Đại học Cheongju (phía Hàn Quốc) cùng công ty KoreaTop đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội mới cho sinh viên hai  nước trong việc trao đổi văn hóa và giáo dục.

Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp để hai bên thảo luận về các chương trình hợp tác, mà còn là cơ hội để tìm và hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn hóa và giáo dục của nhau. Buổi gặp gỡ kết thúc với nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai , đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Sự kiện này không chỉ thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho sinh viên, mà còn là minh chứng cho tinh thần hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia. Chúng ta có thể mong đợi những dự án và chương trình hợp tác giáo dục sẽ được triển khai trong tương lai gần, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người, phòng tin tức và văn bản